Born in Strakonice, Czech Republic, 1981.


Painter, graphic artist, illustrator, fashion designer, art teacher.


STUDIES:

2023–

Academy of Fine Arts in Prague, Painting Studio IV / Head of the Studio Petr Dub & Marek Meduna

(Akademie výtvarných umění v Praze / ateliér Malba IV, vedoucí ateliéru Petr Dub & Marek Meduna)

2022:

Academy of Fine Arts in Prague, Studio of Visiting Artist / Head of the Studio Anton Vidokle

(Akademie výtvarných umění v Praze / Ateliér hostujícího umělce, vedoucí ateliéru Anton Vidokle)

2019–2023:

Academy of Fine Arts in Prague, Painting Studio I / Head of the Studio Robert Šalanda

(Akademie výtvarných umění v Praze / ateliér Malba I, vedoucí ateliéru Robert Šalanda)

2000 - 2008:

University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Education, Department of Art

(Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice / Katedra výtvarné výchovy)

1999 - 2000:

High School of Technology and Art in Písek, preparatory study of painting and sculpture

(Střední umělecko-průmyslová škola, Písek / přípravné studium malířství a sochařství)

1995 - 1999

Secondary Private Art School in Písek, modeling and clothing design

(Střední soukromá výtvarná škola, Písek / obor modelářství a návrhářství oděvů)


REPRESENTED IN COLLECTIONS:

Aleš South Bohemian Gallery in Hluboká nad Vltavou (Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou)

Sport in Art Gallery, Prague (galerie Sport in Art v Praze)

Prácheň Museum in Písek (Prácheňské muzeum v Písku)

Artotheque of the Municipal Library in Prague (Artotéka Městské knihovny v Praze)

private collections in Czech Republic, France, Belgium, United Kingdom and Germany


AUTHOR OF BOOK ILLUSTRATIONS:

Petr Kalaš: S harpunou na tetanus (Knižnice Kodiak, 2017)

Töhötöm & kol.: Hovada usmrtí stoka (Knižnice Kodiak, 2023)

Vratislav Maňák: Goethe v Mariánských Lázních (Adolescent, 2024)


SOLO EXHIBITIONS:

2024: Walk Together Side by Side. Prácheň Museum in Písek (Prácheňské muzeum, Písek)

2023: Mushroom Season. Municipal Museum in Blatná (Houbařská sezóna. Městské muzeum, Blatná)

2022: Softboiled. Artotheque of the Municipal Library in Prague (Naměkko. Artotéka Městské knihovny v Praze, Praha)

2022: For Sure! Gallery ART, Chrudim (Tak určitě! Galerie ART, Chrudim)

2021: Warm-up. Gallery Na Miladě, Prague (Rozcvička. Galerie na Miladě, Praha)

2021: Non-swimmer. GALK - Hotel Zamecek, Poděbrady. (Neplavkyně. Galerie Ludvíka Kuby – Hotel Zámeček, Poděbrady)

2021: Collection of Athletes. ROH Coffeehouse, Prague (Sbírka sportovců. ROH družstevní kavárna, Praha)

2021: Enlightening and Nice! Gallery of the Oskar Nedbal Theatre, Tábor (Poučné a pěkné! Galerie Divadla Oskara Nedbala, Tábor)

2021: Gallery Sladovna, Písek; with Barbora Fiřtová (Malá galerie, Sladovna, Písek; s Barborou Fiřtovou)

2021: Mash-up. Gallery Vyšehrad, Prague. (Kuněrol. Galerie Vyšehrad, Praha)

2020: Bastards. Ostrov 1415, Strakonice (Gauneři. Ostrov 1415, Strakonice)

2020: Tiny Graphics. Gallery Hidden Exhibition, Vozovna Culture Center, Prague (Titěrná grafika. Galerie Skrytá výstava, KC Vozovna, Praha)

2019: Gardens Neglected Today. Municipal Museum and Gallery, Vodňany; with Barbora Fiřtová (Zahrady, dnes zanedbané. Městské muzeum a galerie Vodňany; s Barborou Fiřtovou)

2018: Co-sisters. Café of the Mental Hospital, Písek; with Olga Divišová, Barbora Fiřtová (Co-sisters. Kavárna Psychiatrické nemocnice, Písek; s Olgou Divišovou a Barborou Fiřtovou)

2018: Take Another Cucumber. D9 Gallery, České Budějovice (Vem si ještě okurku. Galerie D9, České Budějovice)

2017: Ctrl+Alt+Art Festival. Café U Vavřiny, Písek (festival Ctrl+Alt+Art. kavárna U Vavřiny, Písek)

2016: Pictures. Gallery Vodárenská věž (Water Reservoir Tower Gallery), Tábor (Obrazy. Galerie Vodárenská věž, Tábor)

2014: Mash-up & Lace. Artwall Gallery, Strakonice (Kuněrol a firhoňky. Galerie Artwall Strakonice)

2013: Castle Gallery, Strakonice; with Olga Divišová (Zámecká galerie, Strakonice; s Olgou Divišovou)

2010: Jeder kann malen. Prácheň Museum, Písek (Jeder kann malen. Prácheňské muzeum, Písek)

2007: Castle Gallery, Strakonice; with Eliška Čadková (Zámecká galerie, Strakonice; s Eliškou Čadkovou)

2006: Dialogues. Gallery U Randů, Kyšice; with Jitka Dlouhá (Dialogy. Galerie U Randů, Kyšice; s Jitkou Dlouhou)

2005: 3500,- Erwé Gallery, Písek (3500,- Galerie Erwé, Písek)

2003: cultural café Jabloň, Plzeň; with Jitka Dlouhá (kulturní kavárna Jabloň, Plzeň; s Jitkou Dlouhou)

2001: Řepice festival (festival Řepice)


COLLECTIVE EXHIBITIONS:

2024: Art Grand Slam: Inside the Movement, Czech Centre, Paris (Art Grand Slam: Uvnitř pohybu. České centrum, Paříž)

2024: 30th Graphics of the Year, Prague Castle – Imperial Stable, Prague (30. Grafika roku 2023, Císařská konírna Pražského hradu, Praha)

2024: Hall of the Cross XXI. Gallery Knížecí Dvůr, Hluboká nad Vltavou (Křížová chodba XXI. Galerie Knížecí Dvůr, Hluboká nad Vltavou)

2024: Art Grand Slam: Inside the Movement, SmetanaQ Gallery, Prague (Art Grand Slam: Uvnitř pohybu. SmetanaQ Gallery, Praha)

2023: Lustr 10. Festival of Illustration and Comics, Holešovice Market, Prague (Lustr 10. Festival ilustrace a komiksu, Holešovická tržnice, Praha)

2023: Hall of the Cross XX. City Gallery of Viktor Oliva, Nové Strašecí (Křížová chodba XX. Městská galerie Viktora Olivy, Nové Strašecí)

2023: 29th Graphics of the Year, Bethlehem Chapel, Prague (29. Grafika roku 2022, Betlémská kaple, Praha)

2023: Open Art. Art Number 23 Gallery, Salzburg (Open Art. Galerie Art Number 23, Salzburg)

2022: pre-auction exhibition AVU for Ukraine. Academy of Fine Arts, Prague (předaukční výstava AVU pro Ukrajinu. Akademie výtvarných umění v Praze)

2022: Borrow a Picture - Latest Works from the Collections of  the Artotheque. Artotheque of the Municipal Library, Prague (Půjčte si obraz – Nejnovější díla z fondu Artotéky, Artotéka Městské knihovny v Praze, Praha)

2022: Row Row Row Račice. pop-up gallery Sport in Art, Labe Arena Račice (Row Row Row Račice. pop-up galerie Sport in Art, Labe Aréna Račice)

2022: Opening. Space Balt, Prague (Otvíračka, Prostor Balt, Praha)

2022: Hall of the Cross XIX. Kaffka Café, Nové Strašecí (Křížová chodba XIX. Kavárna Kaffka, Nové Strašecí)

2022: Opening, Gallery 6, Prague (Opening, Galerie 6, Praha)

2022: 28th Graphics of the Year, Karolinum, Prague (28. Grafika roku 2021, Karolinum, Praha)

2021: Expiration Date Revisited. Academy of Performing Arts in Prague, Respirium of the Music and Dance Faculty (Doba trvanlivosti revisited. Respirium HAMU, Praha)

2021: Frauenthal. Aleš South Bohemian Gallery, Castle Riding School, Hluboká nad Vltavou (Frauenthal. Alšova jihočeská galerie, Zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou)

2021: Figurama21. Campus Hybernská, Prague (Figurama21. Kampus Hybernská, Praha)

2021: Hall of the Cross XVIII. ROH Coffeehouse, Prague (Křížová chodba XVIII. ROH družstevní kavárna, Praha)

2021: Majáles, České Budějovice

2021: You Can't Stop Culture – We Revive Shop Windows. Strakonice (Kulturu nezastavíš! - Oživujeme výlohy. Strakonice)

2020: Expiration Date. Academy of Performing Arts in Prague, Respirium of the Music and Dance Faculty (Doba trvanlivosti. Respirium HAMU, Praha)

2020: One Painting is One Painting. Gallery Holešovická šachta, Prague (One Painting is One Painting. Galerie Holešovická šachta, Praha)

2019: Hall of the Cross XVII. Gallery D9, České Budějovice (Křížová chodba XVII. Galerie D9, České Budějovice)

2018: Hall of the Cross XVI. Gallery of the Oskar Nedbal Theatre, Tábor (Křížová chodba XVI. Galerie Divadla Oskara Nedbala, Tábor)

2017: Hall of the Cross XV. Cells of the Municipal Museum, Blatná (Křížová chodba XV. Kobky Městského muzea, Blatná)

2016: Hall of the Cross XIV. Municipal Museum, Volyně (Křížová chodba XIV. Městské muzeum, Volyně)

2015: Hall of the Cross XIII. Museum of Central Pootaví, Strakonice (Křížová chodba XIII. Muzeum středního Pootaví, Strakonice)

2014: Hall of the Cross XII. Gallery of the Small Theatre, F. X. Šalda Theatre, Liberec (Křížová chodba XII. Galerie Malého divadla F. X. Šaldy, Liberec)

2013: Hall of the Cross XI. Gallery 9, Vysočany Town Hall ,Prague (Křížová chodba XI. Galerie 9, Vysočanská radnice, Praha)

2012: Hall of the Cross X. Patro Gallery, Olomouc (Křížová chodba X. Galerie Patro, Olomouc)

2011: Hall of the Cross IX. Gallery of the Bolek Polívka Theatre, Brno (Křížová chodba IX. Galerie divadla Bolka Polívky, Brno)

2010: Hall of the Cross VIII. Gallery and Café MP7, Tábor (Křížová chodba VIII. Galerie a kavárna MP7, Tábor)

2009: Hall of the Cross VII. Gallery and Café MP7, Tábor (Křížová chodba VII. Galerie a kavárna MP7, Tábor)

2008: Color Fields. Califia Gallery, Horažďovice (Color Fields. Galerie Califia, Horažďovice)

2008: Hall of the Cross VI. Portyč Gallery, Písek (Křížová chodba VI. Galerie Portyč, Písek)

2008: Hall of the Cross V. Gallery and Café MP7, Tábor (Křížová chodba VI. Galerie a kavárna MP7, Tábor)

2007: Art Symposium Bloch Blok 2007, Synagogue, Čkyně (výtvarné sympozium Bloch blok 2007. Synagoga Čkyně)

2007: International Exhibition Iuventars, Metropol Cultural Center, České Budějovice (mezinárodní výstava Iuventars. DK Metropol, České Budějovice)

2007: Monika Drábková, Josef Lorenc, Tomáš Němejc, Jitka Petrášová a Aleš Pospíšil. Museum and Gallery Vodňany (Muzeum a galerie, Vodňany)

2007: Contemporary Czech Illustration Creation, Gallery of Fine Arts, Havlíčkův Brod (Současná česká ilustrační tvorba. Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod)

2007: Municipal Gallery, Český Krumlov (Městská galerie, Český Krumlov)

2007: Hall of the Cross IV. Piarist Monastery, České Budějovice (Křížová chodba IV. Piaristický klášter, České Budějovice)

2006: Art Symposium Jewish Days 2006, Synagogue, Čkyně (výtvarné sympozium Židovské dny 2006. Synagoga Čkyně)

2006: Hall of the Cross III. Solnice Cultural Center, České Budějovice (Křížová chodba III. C. K. Solnice, České Budějovice)

2006: gallery spaces E-ON, České Budějovice (galerijní prostory firmy E-ON, České Budějovice)

2006: Castle Gallery, Blatná (galerie zámku Blatná)